Vybíjená s Pájou

kroužek pro děti od 1. třídy, různé varianty populární míčové hry. Děti si zlepší fyzickou kondici, techniku házení a chytání míče.

lektor: Pavlína Součková

sál DDM

zápisné: 300 Kč/pololetí

BUDE UPŘESNĚNO

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873