Sebeobrana

SEBEOBRANA - cvičební hodiny jsou zaměřené na skupinová průpravná cvičení vedoucí ke zlepšení fyzické kondice, procvičení postřehu, nácvik techniky některých chvatů. Průpravná cvičení a hry zase zlepšují pohyblivost, zvyšují vytrvalost a sílu. Velký důraz je kladen na disciplinu, dodržování pravidel, kamarádské chování a ohleduplnost k mladším nebo slabším. Vhodné pro kluky i dívky, které se naučí jak se ubránit proti útočníkovi. Určeno dětem od 1. do 9. třídy.

vedoucí: Mgr. Zdeněk Procházka

sál DDM

zápisné: 300 Kč/pololetí

pÁTEK 15.00 - 16.00

náměstí T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Tel.: 515 32 27 70
Mobil: 720 993 874, 720 993 873